Coaching

De vraag is het begin van een ontdekkingsreis

Een coachingstraject is een boeiende ontdekkingsreis. Wie de moed en de lust heeft de reis te maken, keert als een rijker mens terug. Met als basis de coachvraag waarmee iemand zich tot ons gewend heeft, gaan we op zoek naar mogelijkheden die de persoonlijke effectiviteit vergroten.

Concrete werksituaties van de gecoachte zijn het onderwerp van gesprek, waarbij we – indien nodig – uitstapjes maken naar de privé-situatie of naar het verleden. We gebruiken een breed scala aan methodieken en instrumenten. Standaard wordt gewerkt met huiswerkopdrachten o.a. in de vorm van reflectieverslagen en praktijkopdrachten.

Een coachgesprek duurt 1 à 1,5 uur. Een coachingstraject bestaat uit maximaal tien gesprekken.

Vaak blijken vijf gesprekken al voldoende om iemands persoonlijke effectiviteit drastisch te verbeteren.

Werkwijze

BPI houdt zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) inzake o.a. test- en cliëntgegevens.

Neem contact op

Coaching bij werk gerelateerde vraagstuk vraagt om ene persoonlijke aanpak

Neem gerust contact op om uw vraag te bespreken.

Translate »